พิกัดแปลง


นี่คือแหล่งข้อมูลบางส่วนที่ Geofumadas สามารถดาวน์โหลดได้ รวมตัวแปลง UTM Coordinate ไปยังทิศทางทางภูมิศาสตร์เส้นทางและองศาโดยใช้ Excel

พวกเขาต้องการการสนับสนุนสัญลักษณ์สำหรับการดาวน์โหลดเครื่องคิดเลข utm

-Transform พิกัดทางภูมิศาสตร์กับพิกัด UTM

ด้วยเทมเพลต Excel นี้คุณสามารถแปลงรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยองศา, นาทีและวินาทีเป็น UTM Coordinates ดู วิธีการทำงาน.

[paiddownloads id = » 2″] หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypalตัวแปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์

-UTM Coordinate Converter เป็น Geographical

ด้วยเทมเพลต Excel นี้คุณสามารถแปลง UTM เป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้ ดู วิธีการทำงาน.

[paiddownloads id = » 1″] หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- แปลงองศาเป็นทศนิยม

แปลงองศาเป็นพิกัดทศนิยม ด้วยเท็มเพลต Excel นี้คุณสามารถแปลงพิกัดจากรูปแบบองศานาทีเป็นทศนิยม ดู วิธีการทำงาน.

[Paiddownloads id = » 5″]

หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- แปลงองศาทศนิยมเป็นองศา - นาที - วินาที

ทศนิยมเป็นองศาและพิกัด utm

ด้วยเทมเพลต Excel นี้คุณสามารถแปลงพิกัดจากรูปแบบทศนิยมเป็นรูปแบบระดับนาทีต่อวินาที

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวแปลง UTM Coordinate และสร้าง concatenation เพื่อวาดจุดและรูปหลายเหลี่ยมใน AutoCAD

Ver วิธีการทำงาน.

[paiddownloads id = » 9″] หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- พิกัด UTM เพื่อส่งไปยัง Google Earth

พิกัด utm ไปยัง Google Earthด้วยแม่แบบนี้คุณสามารถจาก Excel สร้างไฟล์ kml จาก UTM Coordinates

Ver วิธีการทำงาน.

[paiddownloads id = » 8″] หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- พิกัดทางภูมิศาสตร์กับ Google Earth

latlon ไป google earht ด้วยแม่แบบนี้คุณสามารถจาก Excel สร้างไฟล์ kml จากพิกัดในรูปแบบทางภูมิศาสตร์ (lat / long)

ซึ่งจะรวมถึงรูปแบบความสามารถในการกำหนดรูปภาพเนื้อหาอธิบายของจุดและการเชื่อมโยงหลายมิติภายนอก

Ver วิธีการทำงาน.

[Paiddownloads id = » 6″]

หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- เส้นทางและระยะทางไปยัง AutoCAD

ไปที่ autocad ด้วยเทมเพลตนี้รูปหลายเหลี่ยมถูกสร้างขึ้นใน AutoCAD จากตารางของตลับลูกปืนและระยะทางใน Excel

ดูวิธีการทำงาน.

[Paiddownloads id = » 4″]

หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.- แปลงพิกัดทางภูมิศาสตร์ในรูปแบบขององศาทศนิยม (Lat, Long, Alt) เป็นพิกัด UTM ในรูปแบบ X, Y

ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถแปลงข้อมูลจากไฟล์ Google Earth ในรูปแบบของ kml ซึ่งแสดงใน Excel แล้วแปลงเป็นพิกัด UTM นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติและคำแนะนำในการส่งไปยัง AutoCAD

Ver วิธีการทำงาน.

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย Paypal หรือบัตรเครดิต.- UTM หรือ Rumbos และระยะทางไปยัง Microstation

เส้นทางไปยังไมโครสเตชั่น ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างจาก Excel ไปยัง Microstation จากแผนภูมิของตลับลูกปืนและระยะทางหรือจากพิกัด UTM ในรูปแบบ X, Y, Z

Ver วิธีการทำงาน.

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.-UTM Coordinate Converter เป็นเส้นทาง

พิกัด utm แบริ่ง ด้วยเทมเพลตนี้คุณสามารถสร้างกล่องแบริ่งจากรายการพิกัด UTM ในตาราง Excel

Ver วิธีการทำงาน.

[Paiddownloads id = » 3″]

หากคุณไม่มี PayPal

คุณสามารถหาซื้อได้ด้วย บัตรเครดิตหรือ Paypal.ตาข่าย UTM 1: 50.000

ปล่อย แผ่นตาข่าย 1: 50,000 ใน UTM WGS84

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.