เพิ่ม

หลักสูตร Ansys

 • หลักสูตร AulaGEO

  หลักสูตร Ansys Workbench 2020

  Ansys Workbench 2020 R1 อีกครั้ง AulaGEO นำเสนอข้อเสนอใหม่สำหรับการฝึกอบรมใน Ansys Workbench 2020 R1 – การออกแบบและการจำลอง ในหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของ Ansys Workbench เริ่มต้นด้วยการแนะนำเราจะมี...

  Read More »
 • หลักสูตร AulaGEO

  บทนำสู่หลักสูตรการออกแบบโดยใช้โต๊ะทำงานของ Ansys

  คู่มือพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองทางกลภายในโปรแกรมวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ วิศวกรจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ใช้ Solid Modelers ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ เพื่อแก้ปัญหารายวันของสภาวะความเครียด การเสียรูป การถ่ายโอน...

  Read More »
กลับไปด้านบนปุ่ม