คลังเก็บสำหรับ

การสัมมนาทางเว็บ

gvSIG 2.0 และ Risk Management: การสัมมนาทางเว็บ 2 ใกล้จะถึงแล้ว

เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าชุมชนการเรียนรู้แบบดั้งเดิมมีวิวัฒนาการและสิ่งที่ต้องใช้ก่อนหน้านี้คือห้องประชุมที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะทางและพื้นที่จาก iPad สามารถมองเห็นได้จากทุกที่ในโลก ในบริบทนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกับการพัฒนา webinars สองที่เราควรใช้ประโยชน์จากการพิจารณาว่า ...